Reklamacje

W przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji na zakupiony towar prosimy o przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego

na adres reklamacje@lazienkapremium.pl.

Zgłoszenia dotyczące ujawnionych  wad produktu

W zgłoszeniu reklamacyjnym wymagane są następujące dane:

 • Tryb zgłoszenia: Rękojmia czy Gwarancja producenta
 • Data zakupu
 • Nr dokumenty zakupu ( nr FV / Paragonu /  Zamówienia)
 • Data stwierdzenia wady
 • Opis problemu
 • Zdjęcia wady

W przypadku wad dotyczących ruchomych elementów jak np. zawiasy w desce lub wady dotyczące nieszczelności ceramiki, baterii prosimy o przesłanie nagarnia obrazującego wadę.

Reklamacje zgłaszane z Gwarancji będą przez nas przesłane do działu technicznego danego producenta. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona przekazana klientowi.

Okres Gwarancji producenckich wynoszą odpowiednio:

 • Artceram – 2 lata
 • Bleu Provence – 2 lata
 • Ceramica Flaminia – 2 lata
 • Ceramica GSG – 2 lata
 • Hidra Ceramica – 2 lata
 • Victoria&Albert – od 2-25 lat w zależności od koloru wykończenia

Całość sprzedawanego przez nas towaru jest objęta 2 letnim okresem rękojmi.

 

Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki po jej odebraniu od kuriera należy niezwłocznie powiadomić firmę kurierską w celu zgłoszenia szkody.

Spisany protokół szkody z kurierem prosimy o przesłanie do nas na adres reklamacje@lazienkapremium.pl. Protokół jest dla nas jedynym dokumentem uprawniającym nas do dochodzenia odszkodowania od przewoźnika.